ΣΕΤ 2 ελατηρίων αερίου για κουτιά απορριμμάτων DIY

My Mülltonne

€20,00 Πώληση

Κανονική τιμή €20,00

ΣΕΤ 2 ελατηρίων αερίου 20N

με σπείρωμα σφαιρικής υποδοχής για βίδωμα.

ΣΕΤ 2 ελατηρίων αερίου 20N

με σπείρωμα σφαιρικής υποδοχής για βίδωμα.