ΣΕΤ 2 ελατηρίων αερίου για κουτιά σκουπιδιών DIY

MY MÜLLTONNE

€20,00 Πώληση

Κανονική τιμή €20,00

ΣΕΤ 2 ελατηρίων αερίου 80N

με σπείρωμα σφαιρικής υποδοχής για βίδωμα. Τα νήματα είναι M8.

Διαστάσεις: Συνολικό μήκος 265 mm, μήκος επέκτασης 120 mm, διάμετρος 15 mm, διάμετρος ράβδου 5 mm.

ΣΕΤ 2 ελατηρίων αερίου 80N

με σπείρωμα σφαιρικής υποδοχής για βίδωμα. Τα νήματα είναι M8.

Διαστάσεις: Συνολικό μήκος 265 mm, μήκος επέκτασης 120 mm, διάμετρος 15 mm, διάμετρος ράβδου 5 mm.