10 χρόνια εγγύηση My wheelie bin

10 Jahre Garantier von My MülltonneΔήλωση εγγύησης της My Mülltonne, Sana Design GmbH, Kirchstr. 12, 85235 Odelzhausen

Εγγυητής:
Sana Design GmbH, Kirchstr. 12, 85235 Odelzhausen, εφεξής "κατασκευαστής"

Εδαφικό πεδίο εφαρμογής:
Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιεχόμενο της εγγύησης:
Η εγγύηση ισχύει αποκλειστικά για προϊόντα που προσφέρει και πουλάει ο κατασκευαστής με την επωνυμία του "MyMülltonne" και τα οποία αγοράζονται από καταναλωτή που ζει στην περιοχή ισχύος (εφεξής «ο Πελάτης») που αγοράζονται από τον κατασκευαστή μέσω του ηλεκτρονικού του καταστήματος https://my-muelltonne.com. Προϊόντα άλλων κατασκευαστών δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Η εγγύηση ισχύει για παραγγελίες από 01/01/2022.

Ο κατασκευαστής παρέχει στον πελάτη εγγύηση κατά της σκουριάς του προϊόντος για περίοδο δέκα ετών από την παράδοση στον πελάτη σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις. Σε περίπτωση αξίωσης εγγύησης, ο κατασκευαστής, κατά την κρίση του, θα διορθώσει το ελάττωμα με δικά του έξοδα επισκευάζοντας ή προμηθεύοντας νέα ή ανακαινισμένα εξαρτήματα. Τα ανταλλακτικά περιέρχονται στην ιδιοκτησία του κατασκευαστή.

Άλλες αξιώσεις του πελάτη δεν καλύπτονται από αυτήν την εγγύηση.

Εξαίρεση εγγύησης
Απαιτήσεις από αυτήν την εγγύηση υπάρχουν μόνο εάν

    • το προϊόν δεν παρουσιάζει χαρακτηριστικά που να υποδηλώνουν επισκευές ή άλλες παρεμβάσεις από συνεργεία μη εξουσιοδοτημένα από τον κατασκευαστή,
    • το προϊόν δεν παρουσιάζει καμία ζημιά ή σημάδια φθοράς που προκαλούνται από χρήση που διαφέρουν από την κανονική χρήση και τις προδιαγραφές του κατασκευαστή,
Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχουν αξιώσεις βάσει αυτής της εγγύησης για ζημιές διάβρωσης που προκαλούνται από φιλμ σκουριάς,
  • σε περίπτωση ζημιάς από διάβρωση που προκαλείται από σκουριά λάμψης,
  • σε περίπτωση ζημιάς που προκαλείται από μηχανικές επιδράσεις (ιδίως βανδαλισμούς) και/ή
  • εάν οι οδηγίες φροντίδας και χρήσης που παρέχονται από τον κατασκευαστή δεν έχουν τηρηθεί ή οι εγκαταστάσεις πάνω ή μαζί με το προϊόν έχουν πραγματοποιηθεί λανθασμένα.

Χρήση της εγγύησης
Σε περίπτωση εγγύησης, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail info@my-muelltonne.com ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω, αναφέροντας το τιμολόγιο ή την παραγγελία αριθμός και περιγραφή καθώς και υλικό εικόνας για την καταγγελία. Σε περίπτωση αξίωσης εγγύησης, θα σας στείλουμε μια ετικέτα επιστροφής για ένα προϊόν που μπορεί να σταλεί ταχυδρομικώς, την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να μας στείλετε τα αγαθά. Εάν τα εμπορεύματα δεν μπορούν να σταλούν ως δέμα, θα κανονίσουμε την παραλαβή τους από έναν μεταφορέα σε συνεννόηση μαζί σας. Θα σας αποστείλουμε τα επισκευασμένα προϊόντα ή θα σας παραδώσουμε νέα ή ανακαινισμένα εξαρτήματα με δικά μας έξοδα.

Νόμιμα δικαιώματα ελαττωμάτων, δωρεάν:
Σε περίπτωση ελαττωμάτων, ο πελάτης έχει τα εκ του νόμου δικαιώματα. Η διεκδίκηση των εκ του νόμου δικαιωμάτων του πελάτη σε περίπτωση ελαττωμάτων είναι δωρεάν. Αυτή η εγγύηση δεν περιορίζει αυτά τα δικαιώματα.

Εφαρμογή του γερμανικού δικαίου:
Το γερμανικό δίκαιο ισχύει για την εξαίρεση του γερμανικού διεθνούς ιδιωτικού δικαίου και της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις πωλήσεις.