μυστικότητα

Χαιρόμαστε που ενδιαφέρεστε για το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Η προστασία του απορρήτου σας είναι πολύ σημαντική για εμάς. Παρακάτω σας ενημερώνουμε αναλυτικά για τον χειρισμό των δεδομένων σας.

1. Πρόσβαση σε δεδομένα και φιλοξενία

Μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας χωρίς να παρέχετε προσωπικά στοιχεία. Κάθε φορά που καλείται ένας ιστότοπος, ο διακομιστής Ιστού αποθηκεύει αυτόματα ένα λεγόμενο αρχείο καταγραφής διακομιστή, το οποίο περιέχει π.χ. το όνομα του ζητούμενου αρχείου, τη διεύθυνση IP σας, την ημερομηνία και ώρα της κλήσης, την ποσότητα των δεδομένων που μεταφέρθηκαν και τον πάροχο που ζητά (πρόσβαση σε δεδομένα) και τεκμηριώνει την κλήση. Αυτά τα δεδομένα πρόσβασης αξιολογούνται αποκλειστικά με σκοπό τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του ιστότοπου και τη βελτίωση της προσφοράς μας. Αυτό χρησιμεύει για την προστασία των υπέρτατων έννομων συμφερόντων μας σε μια σωστή παρουσίαση της προσφοράς μας σύμφωνα με το Άρθρο 6 Παράγραφος 1 Πρόταση 1 λιτ. στ GDPR. Όλα τα δεδομένα πρόσβασης θα διαγραφούν το αργότερο επτά ημέρες μετά το τέλος της επίσκεψής σας στον ιστότοπο.

φιλοξενία

Οι υπηρεσίες φιλοξενίας και εμφάνισης του ιστότοπου παρέχονται εν μέρει από τους παρόχους υπηρεσιών μας ως μέρος της επεξεργασίας για λογαριασμό μας. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων, όλα τα δεδομένα πρόσβασης και όλα τα δεδομένα που συλλέγονται στις φόρμες που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο υποβάλλονται σε επεξεργασία στους διακομιστές τους. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τους παρόχους υπηρεσιών μας και τη βάση της συνεργασίας μας μαζί τους, χρησιμοποιήστε την επιλογή επικοινωνίας που περιγράφεται σε αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων.

2. Επεξεργασία δεδομένων για επεξεργασία συμβολαίων, επικοινωνία και άνοιγμα λογαριασμού πελάτη

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα εάν μας τα παρέχετε οικειοθελώς ως μέρος της παραγγελίας σας ή όταν επικοινωνείτε μαζί μας (π.χ. μέσω φόρμας επικοινωνίας ή e-mail). Τα υποχρεωτικά πεδία επισημαίνονται ως τέτοια, καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις χρειαζόμαστε τα δεδομένα για την επεξεργασία της σύμβασης ή την επεξεργασία της επαφής σας και δεν μπορείτε να στείλετε την παραγγελία ή την επαφή χωρίς να τα παρέχετε. Ποια δεδομένα συλλέγονται μπορούν να φανούν από τις αντίστοιχες φόρμες εισαγωγής. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που παρέχετε για την επεξεργασία της σύμβασης και την επεξεργασία των ερωτήσεών σας σύμφωνα με το Άρθρο 6 Παράγραφος 1 Ρήτρα 1 Γράμμα β ΓΚΠΔ.
Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας σε αυτό σύμφωνα με το Άρθρο 6 Παράγραφος 1 Ρήτρα 1 Γράμμα α ΓΚΠΔ έχουμε δώσει αποφασίζοντας να ανοίξουμε λογαριασμό πελάτη, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για το άνοιγμα ενός λογαριασμού πελάτη. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, ιδίως σχετικά με τη μεταφορά στους παρόχους υπηρεσιών μας για σκοπούς επεξεργασίας παραγγελίας, πληρωμής και αποστολής, μπορείτε να βρείτε στις ακόλουθες ενότητες αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων. Μετά την πλήρη επεξεργασία της σύμβασης ή τη διαγραφή του λογαριασμού πελάτη σας, τα δεδομένα σας θα περιοριστούν για περαιτέρω επεξεργασία και θα διαγραφούν μετά τη λήξη των φορολογικών και εμπορικών περιόδων διατήρησης σύμφωνα με το Άρθρο 6 Παράγραφος 1 Πρόταση 1 στοιχ. γ GDPR, εκτός εάν εσείς συναινείτε ρητά στην περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας σύμφωνα με το Άρθρο 6 Παράγραφος 1 Σ. 1 στοιχ. Ο λογαριασμός πελάτη σας μπορεί να διαγραφεί ανά πάσα στιγμή και μπορεί να γίνει είτε στέλνοντας ένα μήνυμα στην επιλογή επικοινωνίας που περιγράφεται σε αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων είτε χρησιμοποιώντας μια λειτουργία στον λογαριασμό πελάτη που παρέχεται για αυτόν τον σκοπό.

Χρησιμοποιούμε συστήματα διαχείρισης εμπορευμάτων από εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών για την επεξεργασία παραγγελιών και συμβάσεων. Οι πάροχοι υπηρεσιών μας εργάζονται για εμάς στο πλαίσιο της επεξεργασίας παραγγελιών.Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τους παρόχους υπηρεσιών μας και τη βάση της συνεργασίας μας μαζί τους, χρησιμοποιήστε την επιλογή επικοινωνίας

που περιγράφεται σε αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων

3. Επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς επεξεργασίας αποστολής

Για την εκπλήρωση της σύμβασης σύμφωνα με το Άρθρο 6 Παράγραφος 1 Πρόταση 1 λιτ. β GDPR, διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας στον πάροχο υπηρεσιών αποστολής που έχει αναθέσει την παράδοση, στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την παράδοση των παραγγελθέντων αγαθών.

Το ίδιο ισχύει και για τη μεταφορά δεδομένων στους κατασκευαστές ή τους χονδρεμπόρους μας σε περιπτώσεις που αναλαμβάνουν την αποστολή για εμάς (drop shipping). Αυτοί θεωρούνται πάροχοι υπηρεσιών αποστολής κατά την έννοια της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων.

4. Επεξεργασία δεδομένων για επεξεργασία πληρωμών

Κατά την επεξεργασία πληρωμών στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, συνεργαζόμαστε με αυτούς τους συνεργάτες: παρόχους τεχνικών υπηρεσιών, παρόχους υπηρεσιών πληρωμών

4.1 Επεξεργασία δεδομένων για επεξεργασία συναλλαγών

Ανάλογα με τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής, διαβιβάζουμε τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία της συναλλαγής πληρωμής στους παρόχους τεχνικών υπηρεσιών μας που εργάζονται για εμάς ως μέρος της επεξεργασίας μιας παραγγελίας ή στα ανατεθέντα πιστωτικά ιδρύματα ή στον επιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών , στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για τη διεκπεραίωση της πληρωμής απαιτείται. Αυτό χρησιμεύει για την εκπλήρωση της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 στοιχείο β GDPR. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών συλλέγουν οι ίδιοι τα δεδομένα που απαιτούνται για την επεξεργασία της πληρωμής, π.χ. Β. στον δικό σας ιστότοπο ή μέσω τεχνικής ενσωμάτωσης στη διαδικασία παραγγελίας. Ως προς αυτό, ισχύει η δήλωση προστασίας δεδομένων του αντίστοιχου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τους συνεργάτες μας για την επεξεργασία πληρωμών και τη βάση της συνεργασίας μας μαζί τους, χρησιμοποιήστε τις επιλογές επικοινωνίας που περιγράφονται σε αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων.

Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών μας εδρεύουν σε αυτές τις χώρες: ΗΠΑΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει εκδώσει απόφαση επάρκειας για αυτές τις χώρες. Η συνεργασία μας μαζί σας βασίζεται σε αυτές τις εγγυήσεις: Πρότυπες ρήτρες προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

4.2 Επεξεργασία δεδομένων με σκοπό την πρόληψη της απάτης και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών πληρωμής μας

Μπορεί να δώσουμε στους παρόχους υπηρεσιών μας πρόσθετα δεδομένα, τα οποία χρησιμοποιούν μαζί με τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία της πληρωμής ως επεξεργαστές μας, με σκοπό την πρόληψη της απάτης και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών πληρωμής μας (π.χ. τιμολόγηση, επεξεργασία αμφισβητούμενων πληρωμών, λογιστική υποστήριξη). Σύμφωνα με το Άρθρο 6 Παράγραφος 1 Πρόταση 1 Επιστολή στ GDPR, αυτό χρησιμεύει για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων μας για την προστασία μας από απάτη και την αποτελεσματική διαχείριση πληρωμών, τα οποία υπερισχύουν στο πλαίσιο της στάθμισης των συμφερόντων.

4.3 Έλεγχος πίστωσης

Εάν πληρώσουμε προκαταβολικά, π.χ. όταν πραγματοποιούμε αγορές με λογαριασμό, λαμβάνουμε στοιχεία ταυτότητας και πιστοληπτικής ικανότητας από εταιρείες παροχής υπηρεσιών που ειδικεύονται σε αυτό (πρακτορεία πιστώσεων). Για το σκοπό αυτό, διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που απαιτούνται για πιστωτικό έλεγχο στις ακόλουθες εταιρείες:​​​​​​

Creditreform Boniversum GmbH
Hellersbergstrasse 11
41460 Neuss
Γερμανία

Αυτό χρησιμεύει για τη διασφάλιση των υπέρτατων έννομων συμφερόντων μας σύμφωνα με το Άρθρο 6 Παράγραφος 1 Πρόταση 1 λιτ. στ GDPR για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας και της προθυμίας πληρωμής των δυνητικών πελατών μας πριν από τη σύναψη της σύμβασης και, επομένως, την αποφυγή ζημιών στην τιμή αγοράς, και είναι απαιτείται για τη σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2 στοιχείο α) του GDPR. Λαμβάνονται υπόψη τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων σας.Έχετε την επιλογή να εκφράσετε την άποψή σας και να αμφισβητήσετε την απόφαση επικοινωνώντας με την επιλογή επικοινωνίας που περιγράφεται σε αυτή τη δήλωση προστασίας δεδομένων. Μετά την πλήρη επεξεργασία της σύμβασης, τα δεδομένα σας που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία για αυτόν τον σκοπό θα διαγραφούν εκτός εάν έχετε ρητά συναινέσει σε περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας ή δεν έχουμε συναινέσει Διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα πέραν αυτού, κάτι που επιτρέπεται από το νόμο και για το οποίο θα σας ενημερώσουμε σε αυτήν τη δήλωση.

4.4 Δέσμευση παρόχων υπηρεσιών συλλογής

Θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε έναν παροχέα υπηρεσιών είσπραξης που έχει ανατεθεί εάν η αξίωση πληρωμής μας δεν έχει διευθετηθεί παρά την προηγούμενη υπενθύμιση. Στην περίπτωση αυτή, η απαίτηση θα εισπραχθεί απευθείας από τον πάροχο υπηρεσιών είσπραξης οφειλών. Αυτό χρησιμεύει για την εκπλήρωση της σύμβασης σύμφωνα με το Άρθρο 6 Παράγραφος 1 Πρόταση 1 λιτ. β GDPR και για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων μας σε μια αποτελεσματική διεκδίκηση ή επιβολή της απαίτησης πληρωμής μας σύμφωνα με το Άρθρο 6 Παράγραφος 1 Καταδίκη 1 λιτ. στ GDPR.

Αποστολή αιτημάτων ελέγχου μέσω email

Εάν μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για αυτό κατά τη διάρκεια ή μετά την παραγγελία σας σύμφωνα με το Άρθρο 6 Παράγραφος 1 Πρόταση 1 ενεργοποιείται το σύστημα αξιολόγησης που χρησιμοποιούμε. Αυτή η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, στέλνοντας ένα μήνυμα στην επιλογή επικοινωνίας που περιγράφεται σε αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων ή μέσω ενός συνδέσμου που παρέχεται για αυτόν τον σκοπό στο αίτημα επανεξέτασης.

Τα αιτήματα ελέγχου ενδέχεται επίσης να σταλούν από τους παρόχους υπηρεσιών μας ως μέρος της επεξεργασίας για λογαριασμό μας. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τους παρόχους υπηρεσιών μας και τη βάση της συνεργασίας μας μαζί τους, χρησιμοποιήστε την επιλογή επικοινωνίας που περιγράφεται σε αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων.

5. Cookies και άλλες τεχνολογίες

Γενικές πληροφορίες

Για να κάνουμε ελκυστική την επίσκεψη στον ιστότοπό μας και να επιτρέψουμε τη χρήση ορισμένων λειτουργιών, χρησιμοποιούμε τεχνολογίες που περιλαμβάνουν τα λεγόμενα cookies σε διάφορες σελίδες. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται αυτόματα στην τελική συσκευή σας. Ορισμένα από τα cookies που χρησιμοποιούμε διαγράφονται μετά το τέλος της περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης, δηλαδή μετά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησής σας (τα λεγόμενα cookies περιόδου λειτουργίας). Άλλα cookie παραμένουν στην τελική σας συσκευή και μας δίνουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε το πρόγραμμα περιήγησής σας στην επόμενη επίσκεψή σας (μόνιμα cookies).
Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες που είναι απολύτως απαραίτητες για τη χρήση ορισμένων λειτουργιών του ιστότοπού μας (π.χ. λειτουργία καλαθιού αγορών). Αυτές οι τεχνολογίες συλλέγουν και επεξεργάζονται τη διεύθυνση IP, την ώρα της επίσκεψης, τις πληροφορίες συσκευής και προγράμματος περιήγησης και πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας (π.χ. πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του καλαθιού αγορών). Στο πλαίσιο της στάθμισης συμφερόντων, αυτό εξυπηρετεί υπέρτατα έννομα συμφέροντα σε μια βελτιστοποιημένη παρουσίαση της προσφοράς μας σύμφωνα με το Άρθρο 6 Παράγραφος 1 Πρόταση 1 λιτ. στ GDPR.

Χρησιμοποιούμε επίσης τεχνολογίες για την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων στις οποίες υπόκεινται (π.χ. να μπορούμε να αποδείξουμε τη συγκατάθεσή μας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων) καθώς και για ανάλυση ιστού και διαδικτυακό μάρκετινγκ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό, συμπεριλαμβανομένης της αντίστοιχης νομικής βάσης για την επεξεργασία δεδομένων, μπορείτε να βρείτε στις ακόλουθες ενότητες αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων.

Οι ρυθμίσεις cookie για το πρόγραμμα περιήγησής σας βρίσκονται στους ακόλουθους συνδέσμους: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™

Εάν συναινείτε στη χρήση των τεχνολογιών σύμφωνα με το Άρθρο 6 Παρ. 1 Πρόταση 1 λιτ.έναν GDPR, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας ένα μήνυμα στην επιλογή επικοινωνίας

που περιγράφεται στη δήλωση προστασίας δεδομένων

6. Χρήση cookies και άλλων τεχνολογιών για ανάλυση ιστού και διαφημιστικούς σκοπούς

Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας σε αυτό σύμφωνα με το Άρθρο 6 Παράγραφος 1 Πρόταση 1 λιτ. a GDPR, χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα cookies και άλλες τεχνολογίες τρίτων στον ιστότοπό μας. Μετά το τέλος της χρήσης της αντίστοιχης τεχνολογίας από εμάς, τα δεδομένα που συλλέγονται σε αυτό το πλαίσιο θα διαγραφούν. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές ανάκλησης στην ενότητα "Cookies και άλλες τεχνολογίες". Δείτε κάθε τεχνολογία για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο συνεργαζόμαστε με κάθε προμηθευτή. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τους παρόχους και τη βάση της συνεργασίας μας μαζί τους, χρησιμοποιήστε την επιλογή επικοινωνίας που περιγράφεται σε αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων.

6.1 Χρήση των υπηρεσιών Google

Χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες τεχνολογίες από την Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("Google"). Οι πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα από τις τεχνολογίες της Google σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας συνήθως μεταφέρονται σε έναν διακομιστή της Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA και αποθηκεύονται εκεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει εκδώσει απόφαση επάρκειας για τις ΗΠΑ. Η συνεργασία μας βασίζεται σε τυπικές ρήτρες προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εάν η διεύθυνση IP σας συλλέγεται μέσω τεχνολογιών Google, θα συντομευθεί πριν αποθηκευτεί στους διακομιστές της Google, ενεργοποιώντας την ανωνυμοποίηση IP. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP θα αποσταλεί σε έναν διακομιστή Google και θα συντομευτεί εκεί. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά για τις επιμέρους τεχνολογίες, η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται σε συμφωνία που έχει συναφθεί για την αντίστοιχη τεχνολογία μεταξύ κοινών ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 26 GDPR. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από την Google μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική απορρήτου της Google.

Google Analytics

Για σκοπούς ανάλυσης ιστότοπου, δεδομένα (διεύθυνση IP, χρόνος επίσκεψης, πληροφορίες συσκευής και προγράμματος περιήγησης καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας) συλλέγονται αυτόματα και αποθηκεύονται με το Google Analytics, από το οποίο δημιουργούνται προφίλ χρηστών χρησιμοποιώντας ψευδώνυμα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν cookies. Κατ 'αρχήν, η διεύθυνση IP σας δεν θα συγχωνευθεί με άλλα δεδομένα της Google. Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται βάσει συμφωνίας για την επεξεργασία παραγγελιών από την Google.

Google Ads

Για διαφημιστικούς σκοπούς στα αποτελέσματα αναζήτησης Google και σε ιστότοπους τρίτων, το λεγόμενο cookie Remarketing Google ορίζεται όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, το οποίο δημιουργείται αυτόματα με τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων ( Διεύθυνση IP, ώρα επίσκεψης, πληροφορίες συσκευής και προγράμματος περιήγησης, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας) και μέσω ενός ψευδώνυμου αναγνωριστικού cookie και βάσει των σελίδων που επισκέπτεστε επιτρέπει τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος. Οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν έχετε ενεργοποιήσει τη ρύθμιση "Εξατομικευμένη διαφήμιση" στον λογαριασμό σας Google. Σε αυτήν την περίπτωση, εάν είστε συνδεδεμένοι στο Google ενώ επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας μαζί με τα δεδομένα του Google Analytics για να δημιουργήσει και να ορίσει λίστες ομάδων στόχων για επαναληπτικό μάρκετινγκ μεταξύ συσκευών.

Χάρτες Google

Για την οπτική αναπαράσταση γεωγραφικών πληροφοριών, οι Χάρτες Google συλλέγουν δεδομένα σχετικά με τη χρήση των λειτουργιών των Χαρτών από εσάς, ιδίως τη διεύθυνση IP και τα δεδομένα τοποθεσίας, τα μεταδίδει στην Google και στη συνέχεια τα επεξεργάζεται. Δεν έχουμε καμία επιρροή σε αυτήν την επακόλουθη επεξεργασία δεδομένων .

Προσθήκη βίντεο YouTube

Για την ενσωμάτωση περιεχομένου τρίτων, τα δεδομένα (διεύθυνση IP, χρόνος επίσκεψης, πληροφορίες συσκευής και προγράμματος περιήγησης) συλλέγονται μέσω της προσθήκης βίντεο YouTube στην εκτεταμένη λειτουργία προστασίας δεδομένων που χρησιμοποιούμε, μεταδίδονται στην Google και στη συνέχεια υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Google, μόνο κατά την αναπαραγωγή ενός βίντεο.

6.2 Χρήση των υπηρεσιών της Microsoft για ανάλυση ιστού και διαφημιστικούς σκοπούς

Χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες τεχνολογίες από τη Microsoft Ireland Operations Ltd., One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ireland ("Microsoft"). Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται βάσει συμφωνίας μεταξύ συνυπεύθυνων μερών σύμφωνα με το άρθρο 26 GDPR. Οι πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα από τις τεχνολογίες της Microsoft σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας συνήθως μεταφέρονται σε διακομιστή της Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει εκδώσει απόφαση επάρκειας για τις ΗΠΑ. Η συνεργασία μας βασίζεται σε τυπικές ρήτρες προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από τη Microsoft μπορείτε να βρείτε στις Πληροφορίες προστασίας δεδομένων της Microsoft.

Microsoft Advertising

Για διαφημιστικούς σκοπούς στα αποτελέσματα αναζήτησης Bing, Yahoo και MSN και στους ιστότοπους τρίτων, το λεγόμενο Cookie Microsoft Advertising Remarketing ρυθμίζεται όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, το οποίο δημιουργείται αυτόματα από τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων (IP διεύθυνση, ώρα επίσκεψης, πληροφορίες συσκευής και προγράμματος περιήγησης, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας) και μέσω ενός ψευδώνυμου αναγνωριστικού cookie και βάσει των σελίδων που επισκέπτεστε ενεργοποιεί τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος.

Για την ανάλυση ιστοτόπων και την παρακολούθηση συμβάντων, χρησιμοποιούμε το Microsoft Advertising Universal Event Tracking (UET) για να μετρήσουμε την επακόλουθη συμπεριφορά χρήσης σας, εάν ήρθατε στον ιστότοπό μας μέσω μιας διαφήμισης από τη Microsoft Advertising. Για το σκοπό αυτό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν cookies και δεδομένα (διεύθυνση IP, χρόνος επίσκεψης, πληροφορίες συσκευής και προγράμματος περιήγησης, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας βάσει συμβάντων που καθορίζονται από εμάς, όπως η επίσκεψη σε έναν ιστότοπο ή η εγγραφή σε ενημερωτικό δελτίο) μπορούν να καταγραφούν, από τα οποία χρησιμοποιούνται ψευδώνυμα Δημιουργούνται προφίλ χρηστών. Εάν οι συσκευές σας με δυνατότητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο είναι συνδεδεμένες με τον λογαριασμό σας Microsoft και δεν έχετε απενεργοποιήσει τη ρύθμιση "Διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος" στον λογαριασμό σας Microsoft, η Microsoft μπορεί να δημιουργήσει αναφορές σχετικά με τη συμπεριφορά χρήσης (ιδίως τον αριθμό των χρηστών σε όλες τις συσκευές), ακόμη και αν αλλάζετε τη συσκευή σας, το λεγόμενο "Cross Device Tracking". Δεν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα από αυτή την άποψη, λαμβάνουμε μόνο στατιστικά στοιχεία με βάση το Microsoft UET.

6.3 Χρήση υπηρεσιών Facebook

Χρήση του Facebook Pixel

Χρησιμοποιούμε το εικονοστοιχείο Facebook ως μέρος των τεχνολογιών που παρουσιάζονται παρακάτω από την Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland ("Facebook"). Με το εικονοστοιχείο Facebook, δεδομένα (διεύθυνση IP, ώρα επίσκεψης, πληροφορίες συσκευής και προγράμματος περιήγησης, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας βάσει συμβάντων που καθορίζονται από εμάς, π.χ.Η επίσκεψη σε έναν ιστότοπο ή η εγγραφή σε ένα ενημερωτικό δελτίο) συλλέγεται και αποθηκεύεται αυτόματα, από τα οποία δημιουργούνται προφίλ χρηστών χρησιμοποιώντας ψευδώνυμα. Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, το pixel του Facebook ορίζει αυτόματα ένα cookie που επιτρέπει αυτόματα την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησής σας όταν επισκέπτεστε άλλους ιστότοπους χρησιμοποιώντας ένα ψευδώνυμο αναγνωριστικό cookie . Το Facebook θα συνδυάσει αυτές τις πληροφορίες με άλλα δεδομένα από τον λογαριασμό σας στο Facebook και θα τα χρησιμοποιήσει για τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και για την παροχή άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου, ιδίως εξατομικευμένη διαφήμιση και διαφήμιση βάσει ομάδων. Δεν έχουμε καμία επιρροή στην επεξεργασία δεδομένων από το Facebook και λαμβάνουμε μόνο στατιστικά στοιχεία με βάση τα εικονοστοιχεία του Facebook.
Οι πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα από τις τεχνολογίες του Facebook σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας συνήθως αποστέλλονται σε έναν διακομιστή του Facebook, Inc., 1601 Willow Road , Menlo Park, California 94025, USA και αποθηκεύεται εκεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει εκδώσει απόφαση επάρκειας για τις ΗΠΑ. Η συνεργασία μας βασίζεται σε τυπικές ρήτρες προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται βάσει συμφωνίας μεταξύ συνυπεύθυνων μερών σύμφωνα με το άρθρο 26 GDPR. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από το Facebook μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου του Facebook.

 Facebook Analytics

Στο πλαίσιο του Facebook Analytics, τα στατιστικά στοιχεία που δημιουργούνται μέσω του Facebook Pixel μας επιτρέπουν να αναλύουμε τις δραστηριότητες των επισκεπτών στον ιστότοπό μας. Αυτό εξυπηρετεί τη βέλτιστη παρουσίαση και μάρκετινγκ του ιστότοπού μας.

 Διαφημίσεις Facebook

Χρησιμοποιούμε τις διαφημίσεις Facebook για την προώθηση αυτού του ιστότοπου στο Facebook και σε άλλες πλατφόρμες. Καθορίζουμε τις παραμέτρους της αντίστοιχης διαφημιστικής καμπάνιας. Το Facebook είναι υπεύθυνο για την ακριβή υλοποίηση, ιδιαίτερα για την απόφαση σχετικά με την τοποθέτηση των διαφημίσεων σε μεμονωμένους χρήστες.

Με βάση τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη δραστηριότητα των επισκεπτών στον ιστότοπό μας που δημιουργήθηκαν μέσω του Facebook Pixel, λειτουργούμε διαφημίσεις βάσει ομάδων στο Facebook μέσω του Facebook Προσαρμοσμένο κοινό, προσδιορίζοντας τα χαρακτηριστικά της αντίστοιχης ομάδας στόχου.

Με βάση το ψευδώνυμο αναγνωριστικό cookie που έχει οριστεί από το pixel του Facebook και τα δεδομένα που συλλέγονται σχετικά με τη συμπεριφορά χρήσης σας στον ιστότοπό μας, λειτουργούμε εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω του Facebook pixel Remarketing.

Χρησιμοποιούμε Facebook Pixel Μετατροπές για να μετρήσουμε τη μετέπειτα συμπεριφορά χρήσης σας για ανάλυση ιστού και παρακολούθηση συμβάντων, εάν ήρθατε στον ιστότοπό μας μέσω μιας διαφήμισης από το Facebook Ads.

7. Social Media

Η διαδικτυακή μας παρουσία σε Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Pinterest, Xing

Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας στον εκάστοτε διαχειριστή μέσων κοινωνικής δικτύωσης σύμφωνα με το Άρθρο 6 Παράγραφος 1 Πρόταση 1 lit Συλλέγεται και αποθηκεύεται αυτόματα για διαφημιστικούς σκοπούς, από τα οποία δημιουργούνται προφίλ χρήσης με ψευδώνυμα. Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για παράδειγμα, για την τοποθέτηση διαφημίσεων εντός και εκτός των πλατφορμών που πιθανώς ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά σας. Συνήθως χρησιμοποιούνται cookies για αυτό. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και τη χρήση των δεδομένων από τον εκάστοτε πάροχο μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και μια επιλογή επικοινωνίας και τα δικαιώματά σας από αυτή την άποψη και τον καθορισμό επιλογών για την προστασία του απορρήτου σας, ανατρέξτε στις ειδοποιήσεις προστασίας δεδομένων των παρόχων που αναφέρονται παρακάτω. Εάν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Το

Facebook είναι μια προσφορά από την Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland ("Facebook Ireland"). Οι πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα από το Facebook Ireland σχετικά με τη χρήση σας της διαδικτυακής μας παρουσίας στο Facebook συνήθως μεταδίδεται σε διακομιστή της Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA και αποθηκεύεται εκεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει εκδώσει απόφαση επάρκειας για τις ΗΠΑ. Η συνεργασία μας βασίζεται σε τυπικές ρήτρες προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η επεξεργασία δεδομένων κατά την επίσκεψη σε μια σελίδα θαυμαστών στο Facebook βασίζεται σε συμφωνία μεταξύ κοινών ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 26 GDPR. Για περισσότερες πληροφορίες (πληροφορίες δεδομένων Insights), δείτε εδώ.

Το

Twitter είναι μια προσφορά από το Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ιρλανδία ("Twitter"). Οι πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα από το Twitter σχετικά με τη χρήση της διαδικτυακής μας παρουσίας στο Twitter συνήθως μεταφέρονται σε διακομιστή που λειτουργεί από την Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA και αποθηκεύονται εκεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει εκδώσει απόφαση επάρκειας για τις ΗΠΑ. Η συνεργασία μας βασίζεται σε τυπικές ρήτρες προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το

Instagram είναι μια προσφορά από την Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland ("Facebook Ireland") Οι πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα από το Facebook Ireland σχετικά με τη χρήση σας Η διαδικτυακή μας παρουσία στο Instagram συνήθως μεταφέρεται σε διακομιστή της Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA και αποθηκεύεται εκεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει εκδώσει απόφαση επάρκειας για τις ΗΠΑ. Η συνεργασία μας βασίζεται σε τυπικές ρήτρες προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η επεξεργασία δεδομένων κατά την επίσκεψη σε μια σελίδα θαυμαστών στο Instagram βασίζεται σε συμφωνία μεταξύ κοινών ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 26 GDPR. Για περισσότερες πληροφορίες (πληροφορίες δεδομένων Insights), δείτε εδώ.

Το

YouTube είναι μια προσφορά από την Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία ("Google"). Οι πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα από την Google σχετικά με τη χρήση της διαδικτυακής μας παρουσίας στο YouTube συνήθως μεταφέρονται σε έναν διακομιστή της Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA και αποθηκεύονται εκεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει εκδώσει απόφαση επάρκειας για τις ΗΠΑ. Η συνεργασία μας βασίζεται σε τυπικές ρήτρες προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το

Pinterest είναι μια προσφορά από την Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland ("Pinterest"). Οι πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα από το Pinterest σχετικά με τη χρήση της διαδικτυακής μας παρουσίας στο Pinterest συνήθως μεταφέρονται σε έναν διακομιστή της Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, USA και αποθηκεύονται εκεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει εκδώσει απόφαση επάρκειας για τις ΗΠΑ. Η συνεργασία μας βασίζεται σε τυπικές ρήτρες προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το Xing είναι μια προσφορά από τη New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Αμβούργο.

8. Επιλογές επικοινωνίας και τα δικαιώματά σας

Ως υποκείμενο δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ, το δικαίωμα να ζητάτε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς στον βαθμό που καθορίζεται εκεί·
 • σύμφωνα με το άρθρο 16 GDPR, το δικαίωμα να ζητήσετε αμέσως τη διόρθωση λανθασμένων ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί από εμάς.
 • σύμφωνα με το άρθρο.17 GDPR, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων που είναι αποθηκευμένα από εμάς, εκτός εάν απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία
  • άσκηση του δικαιώματος στην ελευθερία έκφρασης και ενημέρωσης·
  • συμμόρφωση με νομική υποχρέωση,
  • για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή
  • είναι απαραίτητο για τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
 • σύμφωνα με το άρθρο 18 GDPR, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, στο βαθμό που
  • η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται από εσάς;
  • η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά αντιτίθεστε στη διαγραφή της.
  • δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα, αλλά τα χρειάζεστε για να διεκδικήσετε, να ασκήσετε ή να υπερασπιστείτε νομικές αξιώσεις ή
  • Έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 GDPR;
 • σύμφωνα με το άρθρο 20 GDPR, το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε δομημένη, κοινή και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή ή να ζητήσετε τη διαβίβασή σας σε άλλο υπεύθυνο άτομο.
 • σύμφωνα με το άρθρο 77 του ΓΚΠΔ το δικαίωμα καταγγελίας σε εποπτική αρχή. Κατά κανόνα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εποπτική αρχή στον συνήθη τόπο κατοικίας ή εργασίας σας ή στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας μας.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία ή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, πληροφοριών, διόρθωσης, περιορισμού ή διαγραφής δεδομένων και ανάκληση της συγκατάθεσης που δόθηκε ή αντίρρηση για συγκεκριμένη χρήση δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας απευθείας χρησιμοποιώντας την επικοινωνία λεπτομέρειες στο αποτύπωμά μας.

.