Κουτί σκουπιδιών με πτερύγιο στέγης

Συλλογή: Κουτί σκουπιδιών με πτερύγιο στέγης

Τα μοντέλα αναδιπλούμενης οροφής MyMülltonne είναι όλα εξοπλισμένα με δύο ελατήρια πίεσης αερίου και έτσι προσφέρουν το υψηλότερο επίπεδο άνεσης όταν πετάτε τις σακούλες απορριμμάτων σας με κουτιά απορριμμάτων με χαμηλότερο συνολικό ύψος.